ორგანიზაციის ბაზაზე მუშაობს ,,დღის ცენტრი შშმ პირებისათვის”. შშმ ადამიანების სოციალური იზოლაციის დასაძლევად დღის ცენტრების დაარსებამ უდიდესი როლი შეასრულა და ამჟამადაც წარმატებით აგრძელებს ფუნქციონირებას შშმ პირთა სოციალური ინტეგრაციის ხელშესაწყობად