დავით დადუნაძე , შესყიდვების სპეციალისტი/პიარ მენეჯერი