ჟუჟუნა ღვინიაშვილი , ადმინისტრაციული მენეჯერი/თარჯიმანი